برای وارد شدن به سامانه انتخاب واحد اینجا کلیک نمایید


اطلاعيه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴

مراحل انتخاب واحد:
۱-تهیه فیش پيش پرداخت شهريه از امور مالی مرکز
۲-پرداخت فیش پيش پرداخت شهريه وتحويل آن به امور مالی مرکز(چند روز قبل از انتخاب واحد)
۳- مراجعه به آموزش مرکزبه آدرسhttp://abm-uast.ir جهت انتخاب واحد وسپس مراجعه به آموزش جهت تاييد انتخاب واحد طبق برنامه ذيل:

رشته تحصيلي ترمي/پودمان مقطع زمان انتخاب واحد
حقوق قضاييترميکارشناسی14 شهريور94
حقوق قضاييترمي/پودمانكارداني15 شهريور94
حسابداري مالي ودولتيترمي/پودمانكارداني16 شهريور94
حسابداري مالي ودولتيترمي/پودمانكارشناسي17 شهريور94
مديريت بيمه- امور بيمه-امور اداريترمي/پودمانكارشناسي-كارداني18 شهريور94

شروع كلاسها: ۲۸ شهريور۹۴
حذف واضافه:  ۷و۸ مهر۹۴
پايان كلاسها: ۱۰ دي ۹۴

*لازم بذکر است تنها در تاریخ های مشخص شده امکان انتخاب واحد وجود دارد . در غیر اینصورت سامانه دانشگاه غیر فعال شده ومسئولیت عدم انتخاب واحد بموقع دانشجویان بر عهده خود آنها خواهد بود.

*دانشجویان می باست جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی بوجود آمده بدلیل تاخیر در انتخاب واحد وتکمیل شدن ظرفیت کلاسها ، در اولین ساعات اقدام به انتخاب واحد نمایند.